Enquête

Vindt u deze website een goed idee?

Ja, hier hebben we wat aan (21)
57%

Nee, het kan beter (16)
43%

Totaal stemmen: 37

Elkenien Grien team van start

De gemeente Dongeradeel heeft een adviesteam aangesteld om al uw vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. Jacoba Beiboer en/of Geert Bril komen ook desgewenst bij u thuis om u te adviseren. Voor contact: Bel 014 - 0519 of mail naar duurzaam@dongeradeel.nl

Toch vliegen of autorijden?

Compenseer dan in ieder geval je CO2-uitstoot.

 

Soms is vliegen of autorijden toch wel erg handig of zelfs onvermijdelijk.

Je kunt dan je CO2 uitstoot laten compenseren door organisaties die b.v. bomen planten in ontwikkelingslanden om zodoende weer CO2 vast te leggen.

Hieronder vind je een link naar een betrouwbare website waar je dit heel eenvoudig kunt doen:

www.treesforall.nl

Misschien een leuk cadeautje voor iemand?

Nu nieuwe subsidie mogelijk voor energiebesparing door particulieren!

Lees alles door op onderstaande link te klikken:

www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/2016_41721/item/investeringssubsidie-duurzame-energie_12059.html

Hoe zuinig is de e-bike nu echt?

Kijk op onze pagina Activiteiten

Thema-avond

NAAR EEN ENERGIENEUTRALE GEMEENTE IN 2030

De PvdA afdeling Dongeradeel organiseerde vrijdagavond 20 mei 2016 een thema-avond over CO2 reductie.

Deze bijeenkomst werd gehouden in het kerkje in Hiaure (www.kerkhiaure.nl)

Er werd gesproken door wethouder Dongeradeel Albert van der Ploeg en door de heer Bouwe de Boer, energiecoördinator gemeente Leeuwarden. Tijdens de pauze konden verschillende stands worden bezocht over zonne-energie, woningisolatie, energiecoöperaties en de denktank Dongeradeel 2030.

Voor een verslag en meer foto's: dongeradeel.pvda.nl

Hieronder een leuk klimaatmuziekje

Dè websites met alles over energiebesparing zijn natuurlijk:

 

www.milieucentraal.nl/

 

en

 

www.urgenda.nl/

 

Altijd waard om even op te kijken

Hoe Groen is uw energieleverancier?

 

Lees hier het onderzoek van Milieuorganisatie WISE wat deze samen met Greenpeace en de Consumentenbond heeft uitgevoerd.

Oliebedrijven stappen in schone energie - u ook?

Na onlangs al Shell heeft nu ook de Canadese oliereus Suncor besloten miljarden te investeren in zonneparken en windmolens.

Lees het hele artikel uit de Volkskrant van 30-3-2016 hier:volkskrant-suncor

 

Nog een aardig artikel voor de twijfelaars:

www.volkskrant.nl/economie/kopen-die-zonnepanelen

Doorzoek de website

Hartelijk welkom op de website van Denktank Dongeradeel2030

 

Deze website wil een platform bieden voor het uitwisselen en verbreiden van ideeën om Dongeradeel uiterlijk in het jaar 2030 CO2-neutraal te laten zijn.

Hebt u hier ideeën over? Graag nodigen we u uit ze uit te wisselen via onze pagina Contact

Waarom CO2-neutraal?

Kijk naar onderstaand filmpje

 

 

Nieuwsgierig hoeveel CO2-uitstoot je zelf veroorzaakt?

 

Doe de test van MilieuCentraal door hieronder te klikken:

 

http://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=CO2-uitstoot&utm_source=mc&utm_medium=banner&utm_campaign=CO2uitstoot

 

Of klik hier beneden om te zien hoeveel CO2-uitstoot je waarmee kunt vermijden:

 

besparingen co2 uitstoot.jpg

En voor zolang u nog fossiel rijdt.......

Doe dat in ieder geval zo zuinig mogelijk met de tips van Milieu Centraal:

www.milieucentraal.nl/vervoer/autokeuze-en-gebruik/zuinig-rijden/

Gemeenteraad Dongeradeel stemt in met Duurzaamheidsnota's

 

In de raadsvergadering van september j.l. heeft de gemeenteraad ingestemd met het Jaarverslag 2015 en Jaarprogramma 2016 m.b.t. Duurzaamheid. Ook werd in deze vergadering het rapport CO2-Dongeradeel 2015 aan de raad gepresenteerd.

 

Voor de volledige nota's, klik hieronder:

Jierferslach 2015.pdf (556374)

Jaarprogramma 2016.pdf (285713)

Natuur en Milieu presenteert nieuwe energievisie.

Over 20 jaar, in 2035, verwarmen we in Nederland de meeste gebouwen met warmte uit lucht of bodem, rijden we vooral in elektrische auto’s en wekken we onze stroom al grotendeels op met wind en zon. De kolencentrales zijn gesloten, de meeste woningen en andere gebouwen zijn van het gas af. Deze transitie is hard nodig vanwege de klimaatverandering die vooral wordt veroorzaakt door overmatig gebruik van fossiele energiebronnen. De verandering is ingrijpend, maar volgens Natuur & Milieu haalbaar! Het vergt grote investeringen, maar levert ook veel op. De maatschappelijke baten zijn enorm: minder milieubelasting, gezondere leefomgeving, minder afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers. Bovendien levert deze transitie jaarlijks 1,7 miljard euro aan vermeden kosten op.


Lees de hele visie hier: NM-Energievisie