Hoe is de Werkgroep Dongeradeel2030 ontstaan?

 

In september 2014 werden in steden over de hele wereld klimaatmarsen gehouden. Ook in Dongeradeel namen een aantal burgers die bezorgd zijn over de klimaatverandering het initiatief en organiseerden op 20 september een klimaatmars in Dokkum.

Na afloop werd aan burgemeester Marga Waanders een petitie aangeboden waarvan de strekking was: Dongeradeel CO2-neutraal in 2020.

In een gemeenteraadsvergadering in december is dit door één der initiatiefnemers, Lieke Zuidema, nog eens uitgebreid toegelicht.

Mede als gevolg daarvan is daarop de Denktank Dongeradeel2030 opgericht. 

Deze Denktank had als doel ideeën te genereren, te verzamelen en te verspreiden over hoe Dongeradeel uiterlijk in het jaar 2030 CO2-neutraal zou kunnen zijn.

De Denktank is in januari 2018 opgeheven maar personen hieruit vormen sindsdien de Werkgroep Dongeradeel2030. Zij werken op die manier verder aan de oorspronkelijke doelstelling: Dongeradeel CO2-neutraal in 2030. 

Doorzoek de website

Om Dongeradeel in 2030 CO2-neutraal te krijgen heeft Dongeradeel2030 al een behoorlijk exacte planning gemaakt, zie hieronder

Wilt u de planning in detail zien?

Klik op de links hieronder

Planning naar 2030

Planning hoe halen